Stöd oss

Vill du som juridisk person ­– annan stiftelse, institution, bank, företag eller annan typ av finansiär – eller privatperson donera medel till FERNA för att hjälpa entreprenörer, innovatörer samt små och medelstora företag inom den skogliga sektorn att lyckas med att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk och skogsnäring som i förlängningen motverkar olaglig avverkning?

Eller vill du stödja forskare, naturvårdare, kunskapsförmedlare och expeditionsledare som vill lyfta kunskapsnivån och öka allmänhetens intresse för skogen och skogsråvaran?

Stöd FERNA genom en insättning på bankgiro: 5943-5438

Tack för ditt bidrag!

Insamlingsstiftelsen FERNA med säte i Uppsala, Sverige, grundades den 29 april 2022 av stiftaren Bengt Sörvik.