Upprop – 11 maj 2022

Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och hållbar utveckling av skogsnäringen med särskilt fokus på skogsbruket för att förbättra spårbarheten av världens skogliga produkter, främst timmer och sågad trävara, så att olaglig avverkning motverkas. Stiftelsen ämnar även stödja personer och organisationer som arbetar med utveckling av nya produkter/tjänster, naturvård, miljövård och ekologisk hållbarhet för att höja allmänhetens kunskapsnivå samt intresse för skogen och skogsråvaran. 

Stiftelsens ändamål är att:

  • Främja projekt som fokuserar på utveckling av hållbara projekt inom skogsbruk och förädlingsindustri.
  • Främja projekt och insatser i enlighet med stiftelsens syfte.
  • Främja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö.
  • Främja spridning av en fördjupad berättelse om skogen som global resurs enligt principen ”Jorden – en grön planet”.
  • Främja äventyr och upplevelser som lyfter fram berättelsen om människans relation till främst skogen, men även andra naturtyper.
  • Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens område.
  • Driva egna projekt i enlighet med stiftelsens syfte.

Stiftelsen är partipolitiskt fristående och religiöst obunden.

Stiftelsens första upprop ämnar främja projekt som fokuserar på utveckling av hållbara projekt inom skogsbruk och förädlingsindustri.

Bengt Sörvik, stiftare

 

Medel som tillfaller stiftelsen genom uppropet ska som en självständig förmögenhet användas för att främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. 

Stöd FERNA genom en insättning på:

Bankgiro: 5943-5438